GRAVETEKNIKK AS

Graveteknikk er et entreprenørselskap med lang fartstid og har dermed bygget seg opp en solid og bred erfaring innen graving, sprengning, riving, transport, vann og kloakkarbeider, rehabilitering, oppgraving av  oljetanker, steinlegging/hellelegging, oppsetting av murer, støping av plattinger, utgraving av tomter,  gartnerarbeider og grøntarbeider.

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett kl 2, entreprenørforsikring, og er registrert i StartBANK (bygg og anleggsnæringens leverandørregister).


HMS og kvalitetssikring.
Vi i Graveteknikk er stolte over våre ansatte, våre maskiner og våre kunder. Vi ønsker at alle våre ansatte, kunder og samfunnet rundt oss skal oppleve at vi hver dag leverer produkter og tjenester som vi kan være stolte av. Dette på en sikker måte levert til avtalt tid og av høy kvalitet. Det jobbes målrettet for at vårt omdømme og vårt arbeid skal være preget av våre visjoner og verdier, med HMS og kvalitetssikring i fokus.


Vår fagkompetanse gir deg trygghet